LỜI PHẬT DẠY

CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

Cách ấm vô minh là sao?

By :thientonghoc 0 Views 30/10/2017
Cách ấm vô minh là sao?

NHỮNG VỊ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ, KHI TÂM THANH TỊNH, ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
NHỮNG VỊ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ, KHI TÂM THANH TỊNH, ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy trước Đức Thế Tôn có bao nhiêu vị Phật nữa?

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?