LỜI PHẬT DẠY

SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy trước Đức Thế Tôn có bao nhiêu vị Phật nữa?

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

NHỮNG VỊ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ, KHI TÂM THANH TỊNH, ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
NHỮNG VỊ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ, KHI TÂM THANH TỊNH, ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

GIẢI THÍCH CÀN KHÔN VŨ TRỤ. CẤU TRÚC PHẬT GIỚI.

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
GIẢI THÍCH CÀN KHÔN VŨ TRỤ. CẤU TRÚC PHẬT GIỚI.

ĐỨC PHẬT KỂ NGÀI BỊ LUÂN HỒI TRONG TAM GIỚI

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
ĐỨC PHẬT KỂ NGÀI BỊ LUÂN HỒI TRONG TAM GIỚI

Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?