LỜI PHẬT DẠY

Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017
Giải Thích Cõi Trời Vô Sắc

Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Tánh phật là sáng suốt nhưng sao lại chui vào tánh người để rồi bị tánh người giam giữ trong đó không ra được, bị kéo đi luân hồi trong Tam Giới?

Đức phật Cổ nhiên Đăng day ta trở về Bể tánh thanh tịnh phật tánh

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Đức phật Cổ nhiên Đăng day ta trở về Bể tánh thanh tịnh phật tánh

ĐỨC PHẬT DẠY TUẦN TỰ HÌNH THÀNH 1 VỊ PHẬT

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
ĐỨC PHẬT DẠY TUẦN TỰ HÌNH THÀNH 1 VỊ PHẬT

Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu, mà lại thích tu để được luân hồi?

LÝ DO GÌ PHẬT TÁNH VÀO NƠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LÝ DO GÌ PHẬT TÁNH VÀO NƠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI?

Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Nhiều đạo giáo hiện nay họ cũng nói họ là Phật, như vậy một người thành Phật phải có tiêu chuẩn như thế nào

con làm sao để được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”?

By :thientonghoc 0 Views 27/12/2017
con làm sao để được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”?

KHI ĐỨC THẾ TÔN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, CÓ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY NỮA KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
KHI ĐỨC THẾ TÔN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, CÓ TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY NỮA KHÔNG?

LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT