LỜI PHẬT DẠY

Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả, sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì?

NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
NGƯỜI TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI, LÀM GÌ MÀ BỊ ĐỌA VÀO LOÀI “HOA BÁO”?

Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Tại sao khi được thành phật mới thoát ra được cái vỏ bọc tánh người, còn trước kia không thoát ra được?

Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu mỗi pháp môn tu có thành tựu như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

ĐỨC PHẬT DẠY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
ĐỨC PHẬT DẠY CỦA HẢI TRIỀU DƯƠNG

ĐẾN ĐÌNH, ĐỀN…, ĐỐT NHANG KHẤN NGUYỆN, TỰ NHIÊN THẤY AN VUI KỲ LẠ, KHÔNG HIỂU ĐÓ LÀ GÌ?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
ĐẾN ĐÌNH, ĐỀN…, ĐỐT NHANG KHẤN NGUYỆN, TỰ NHIÊN THẤY AN VUI KỲ LẠ, KHÔNG HIỂU ĐÓ LÀ GÌ?

HÌNH THÀNH VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
HÌNH THÀNH VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI?

Cách ấm vô minh là sao?

By :thientonghoc 0 Views 30/10/2017
Cách ấm vô minh là sao?

CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ THA TỘI, BAN PHƯỚC CHO HỌ. VẬY VIỆC LÀM CỦA NHỮNG ÔNG THẦY VÀ NHỮNG TÍN ĐỒ NÀY CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ THA TỘI, BAN PHƯỚC CHO HỌ. VẬY VIỆC LÀM CỦA NHỮNG ÔNG THẦY VÀ NHỮNG TÍN ĐỒ NÀY CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG?

Lý do gì con người không chịu nhận nơi mình có cái chân thật là phật tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Lý do gì con người không chịu nhận nơi mình có cái chân thật là phật tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?