LỜI PHẬT DẠY

NHỮNG CÁI LỢI CỦA NGƯỜI TU THANH TỊNH THIỀN

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
NHỮNG CÁI LỢI CỦA NGƯỜI TU THANH TỊNH THIỀN

Làm sau tự tịch diệt được?

By :thientonghoc 0 Views 27/10/2017

TU SAO ĐƯỢC THÀNH BỒ TÁT?

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017
TU SAO ĐƯỢC THÀNH BỒ TÁT?

Lời dạy sau cùng của Đức Phật cho cụ Thường Pháp Tín

By :thientonghoc 0 Views 20/11/2017
Lời dạy sau cùng của Đức Phật cho cụ Thường Pháp Tín

Kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về pháp môn giải thoát? Chúng con là người tu hành làm gì có tiền để tạo ra công đức, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

MUỐN ĐỨNG RA CẤT CHÙA, PHẢI THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
MUỐN ĐỨNG RA CẤT CHÙA, PHẢI THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Lý do gì loài người bị luân hồi?

By :thientonghoc 0 Views 30/10/2017
Lý do gì loài người bị luân hồi?

Có nhiều người biết công thức giải thoát rồi, nhưng sao khi lìa bỏ thế giới này rồi mà thân vẫn còn đau nhức là lý do làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Có nhiều người biết công thức giải thoát rồi, nhưng sao khi lìa bỏ thế giới này rồi mà thân vẫn còn đau nhức là lý do làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Con tạo ra công đức bằng cách nào? Công đức lưu trữ ở đâu và để làm gì?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

NHÀ LỬA TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
NHÀ LỬA TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?