LỜI PHẬT DẠY

Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Pháp môn Thiền tông này đến các đời sau có được nhiều người tu không?

CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO KHÔNG CẦN KIẾN TÁNH MÀ CŨNG VÀO ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?

Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
Sao hiện nay có quá nhiều người lạy cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ, việc cầu xin như vậy có kết quả gì không?

SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
SAO LOÀI NGƯỜI CÓ KẺ KHÔN, NGƯỜI DẠI ?

LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NHƯ LAI VỚI NHỮNG MÔN ĐỒ

Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy trước Đức Thế Tôn có bao nhiêu vị Phật nữa?

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
NGƯỜI SỐNG Ở TRÁI ĐẤT NÀY, PHẢI TUÂN THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. VẬY TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI?

NHỮNG VỊ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ, KHI TÂM THANH TỊNH, ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
NHỮNG VỊ TU HẠNH ĐẦU ĐÀ, KHI TÂM THANH TỊNH, ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

GIẢI THÍCH CÀN KHÔN VŨ TRỤ. CẤU TRÚC PHẬT GIỚI.

By :thientonghoc 0 Views 25/11/2017
GIẢI THÍCH CÀN KHÔN VŨ TRỤ. CẤU TRÚC PHẬT GIỚI.

ĐỨC PHẬT KỂ NGÀI BỊ LUÂN HỒI TRONG TAM GIỚI

By :thientonghoc 0 Views 22/11/2017
ĐỨC PHẬT KỂ NGÀI BỊ LUÂN HỒI TRONG TAM GIỚI