LỜI PHẬT DẠY

Kính xin Đức Thế tôn dạy con cách ấm vô minh là sao?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Ở thế giới này không đạo nào cao hay thấp cả, cũng không đạo nào chánh đạo nào tà

By :thientonghoc 0 Views 28/10/2017

Nhiệm vụ tánh con người? Sau khi con người rời xác thân tứ đại, thời gian luân hồi đi các nơi là bao lâu?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Đức Phật dạy đại cương 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

con muốn giúp cho người khác giải thoát, vậy người đó như thế nào con mới giúp được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

Lời nguyền của ma vương

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

ĐỨC THẾ TÔN LÀ VỊ PHẬT THỨ MẤY Ở NƠI TRÁI ĐẤT NÀY?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
ĐỨC THẾ TÔN LÀ VỊ PHẬT THỨ MẤY Ở NƠI TRÁI ĐẤT NÀY?

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?