LỜI PHẬT DẠY

con muốn giúp cho người khác giải thoát, vậy người đó như thế nào con mới giúp được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

Lời nguyền của ma vương

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

ĐỨC THẾ TÔN LÀ VỊ PHẬT THỨ MẤY Ở NƠI TRÁI ĐẤT NÀY?

By :thientonghoc 0 Views 27/03/2018
ĐỨC THẾ TÔN LÀ VỊ PHẬT THỨ MẤY Ở NƠI TRÁI ĐẤT NÀY?

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

By :thientonghoc 0 Views 19/11/2017
CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Kính bạch Đức Thế Tôn: Như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không?

Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin đức thế tôn dạy chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017
Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin đức thế tôn dạy chúng con?

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con, con đường nhanh nhất để trở về nguồn cội của chính chúng con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017

Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?

By :thientonghoc 0 Views 09/12/2017