LỜI PHẬT DẠY

Đến đình đền khấn nguyện thấy an vui kỳ diệu?

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Đến đình đền khấn nguyện thấy an vui kỳ diệu?

92 cậu kệ Đức Phật dạy về dòng chảy mạch thiền thanh tịnh

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
92 cậu kệ Đức Phật dạy về dòng chảy mạch thiền thanh tịnh

Đức Phật dặn dò A Nan Đà

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Đức Phật dặn dò A Nan Đà

Độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn

Con đường nhanh nhất để trở về cội nguồn

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018

Đoán biết sự luân hồi trước khi người qua đời

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Đoán biết sự luân hồi trước khi người qua đời

Cõi trời Hữu Sắc và nước Tịnh Độ

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018

Bài kệ 20 câu của thiền sư Ni Đức Thảo

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Bài kệ 20 câu của thiền sư Ni Đức Thảo

Đang làm việc tự nhiên bị mất thân

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018

Cõi trời ngọc hoàng thượng đế

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018