KINH KỆ

Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông