KINH KỆ

AN VỊ PHẬT THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 24/12/2019
AN VỊ PHẬT THIỀN TÔNG

Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

KINH TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG VỀ PHẬT GIỚI (nghe)

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018

Bài kệ kính mừng phật đản của tổ Mã Minh

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018

KINH CẦU AN CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

By :thientonghoc 0 Views 01/01/2020
KINH CẦU AN CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông