KINH KỆ

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông