HỎI ĐÁP

CẦU XIN LẬY LỤC, LIỆU CÓ ĐÚNG VỚI LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT KHÔNG?

By :thientonghoc 0 Views 07/12/2017
CẦU XIN LẬY LỤC, LIỆU CÓ ĐÚNG VỚI LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

By :thientonghoc 0 Views 07/12/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

Vì sao có Nam có Nữ?

By :thientonghoc 0 Views 04/12/2017
Vì sao có Nam có Nữ?

Khi người nhận ra Phật tánh được diễn tả trạng thái như thế nào?

By :thientonghoc 0 Views 18/11/2017
Khi người nhận ra Phật tánh được diễn tả trạng thái như thế nào?

HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

By :thientonghoc 0 Views 10/11/2017
HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

By :thientonghoc 0 Views 06/11/2017
Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

Ngài Trí Khải đại sư? Tiêu chuẩn của một Thiền sư thứ thiệt?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Ngài  Trí Khải đại sư? Tiêu chuẩn của một Thiền sư thứ thiệt?

Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?