HỎI ĐÁP

Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

By :thientonghoc 0 Views 06/11/2017
Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

By :thientonghoc 0 Views 10/11/2017
HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

Công thức tu theo Thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh của chính mình?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Công thức tu theo Thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh của chính mình?

Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

MÊ TÍN DỊ ĐOAN LÀ SAO?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

Điều kiện tu Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

Tại sao trong các kinh điển Nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Tại sao trong các kinh điển Nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh?

Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

HÀNH ĐÚNG LỜI ĐỨC PHẬT DẠY CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THOÁT

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?