HỎI ĐÁP

Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

By :thientonghoc 0 Views 26/10/2017
Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

MUỐN TIẾN VÀO CẢNH GIỚI THANH TỊNH PHẬT TÁNH, PHẢI TU LÀM SAO?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
MUỐN TIẾN VÀO CẢNH GIỚI THANH TỊNH PHẬT TÁNH, PHẢI TU LÀM SAO?

Bố thí Ba-La-Mật

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Bố thí Ba-La-Mật

NHÀ NGOẠI CẢM ĐI TÌM MỘ, HỌ THẤY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI Ở CÕI ÂM. NHƯNG HỌ CHỈ TÌM ĐƯỢC 60%, CÒN 40% TẠI SAO KHÔNG THẤY?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
NHÀ NGOẠI CẢM ĐI TÌM MỘ, HỌ THẤY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI Ở CÕI ÂM. NHƯNG HỌ CHỈ TÌM ĐƯỢC 60%, CÒN 40% TẠI SAO KHÔNG THẤY?

Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì? Núi Tu Di là núi nào? Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì? Núi Tu Di là núi nào? Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

Tác dụng của ăn uống cân bằng âm dương

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Tác dụng của ăn uống cân bằng âm dương

HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

By :thientonghoc 0 Views 10/11/2017
HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi: Kính thưa Phụ vương, loài Người sống trên Trái đất này, phải làm sao sống trong bình đẳng với nhau?

Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

By :thientonghoc 0 Views 06/11/2017
Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?