HỌC THEO THIỀN TÔNG

KINH CẦU AN CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

By :thientonghoc 0 Views 01/01/2020
KINH CẦU AN CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông

Ý NGHĨA HÌNH THỜ PHẬT CHUẨN THEO PHONG CÁCH THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 09/11/2017
Ý NGHĨA HÌNH THỜ PHẬT CHUẨN THEO PHONG CÁCH THIỀN TÔNG

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ chuẩn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ chuẩn theo Thiền tông

Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

Bài kệ kính mừng phật đản của tổ Mã Minh

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018

AN VỊ PHẬT THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 24/12/2019
AN VỊ PHẬT THIỀN TÔNG

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

26 câu hỏi dành cho người muốn hiểu rõ về Thiền tông (01-05-2018)

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017