BIẾT LỖI NƠI MÌNH ĐỪNG BIẾT LỖI NGƯỜI KHÁC

Chúng tôi xin nói rõ:
Ngày xưa, Đức Phật sống được với cái thanh tịnh Phật tánh của chính Ngài, nên những lời chửi của những thầy Bà La Môn không dính với Đức Phật là nguyên lý này.
Còn người thật sự đạt được thanh tịnh phải có 4 phần như sau:
1- Về thân:
– Cảm nhận như không có thân mình, nghe rất an vui rất kỳ lạ. Khi đi, chân như không chạm đất. Khi nằm, thân như không chạm giường. Khi ngồi, thân như không chạm ghế. Khi ngủ, thấy cảnh mộng hoàn toàn sáng suốt, v.v…
2- Về Tâm vật lý:
– Thấy, trước kia hay phân biệt, nay cái phân biệt tự nhiên không có, mà chỉ thấy ở trạng thái không dính vào ngoại cảnh, cảnh vật là cảnh vật, tâm không duyên theo.
3- Nghe:
Trước kia nghe hay phân biệt, nay cái phân biệt của tánh nghe không có, mà chỉ nghe ở trạng thái không dính vào tiếng động, nghe thông suốt và xa xăm.
4- Biết (Tri): 
Biết những việc xảy ra trước mắt, rõ ràng và tường tận, thấu đáo, không lầm lẫn như trước kia.
Trên đây, chúng tôi chỉ về thân tứ đại, tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Biết, là cái dụng của Ý trong Tánh. Đức Phật nói gọn chỗ này là Phật tánh.
Người phàm phu không biết, nên gọi chỗ này là Linh hồn, còn nói theo cái biết của vật lý là Tâm thức.

Trưởng ban nói với cụ Mạc Thiên Ánh:

– Cụ nên cố gắng, đây là dịp may cho cụ, không phải ai cũng chỉ tường tận như vầy. Cụ có chí lớn tu theo Thiền tông, không cần phải theo lộ trình hành thiền, cụ chỉ cần cố gắng trực nhận ra Phật tánh của chính mình và sống trong Phật tánh ấy là đủ.
Cuốn sách nhỏ này, chúng tôi viết ra chỉ dành riêng cho những ai muốn tu theo Thiền tông mà không đủ khả năng trực nhận Phật tánh của chính mình, nên chúng tôi mới dẫn đi theo lộ trình vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới. Trên lộ trình này, bắt buộc phải có những hiện tượng xãy ra, chúng tôi xin chỉ cho cụ thật rõ từng hiện tượng một cho cụ hiểu để không bị sai lầm:

Hiện tượng thứ nhất của tâm vật lý:

Khi các căn bên trong và trần cảnh bên ngoài của cụ không dính nhau, sẽ có một khoảng trống giữa tâm và cảnh. Do đó, các thứ của cụ chứa trong tàng thức của tánh người từ vô lượng kiếp đến nay, nay có khoảng trống nên các thứ nói trên nó tuôn đổ ra những thứ thanh cao hay phàm tục. Nếu cụ biết được chỗ này, những thứ tiếng hay hình ảnh đó nó tuôn ra bao nhiêu kệ nó, vì nó ở trong tàng thức tánh người của cụ từ ngàn xưa đến nay, trước kia, cụ mỗi ngày cứ đem vào nên nó được nén vào trong Tàng thức, nên các thứ trước cụ đem vào nó không tuôn ra được. Nay cụ không đem vào nữa, tức cái lỗ trống của cụ nén đó được trống, tự nhiên các thứ trước đây cụ đem vào nó tự tuôn đổ ra, cho nên cụ nghe:
– Tiếng ai dạy đạo lý rất hay, những tiếng bình thường trong phàm trần, hay tiếng của các vị Thần, Thánh, Ma, Quỉ, kể cả tiếng của những vị Phật hay Bồ Tát nữa, v.v…

Hiện tượng thứ hai của những gì tại bờ ngăn cách của Hải Triều Dương:

Bên kia bờ là Phật giới: Có màu vàng sáng trưng.
Cụ đang sống là thế giới vật lý Âm Dương: Sức hút khủng khiếp của nhân quả luân hồi. Cụ chỉ cần một mái động, suy nghĩ hay hành động thật nhỏ, thì dòng điện từ Âm Dương, quét và kéo đi luân hồi ngay.
Ngày xưa, Đức Phật tu đến đây là đến ngưỡng cửa để bước ra khỏi tam giới. Ma Vương biết, nên Ma Vương bày ra đủ thứ để phá Đức Phật. Đức Phật biết, nên Ngài vẫn để tâm thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, mà trong kinh điển gọi là “Cây cung thiền định Thanh tịnh và cây kiếm trí tuệ Bát nhã”, Ma Vương không làm gì được, đành chịu thua Đức Phật. Còn hiện nay, hình bóng Ma Vương đâu không thấy, mà chỉ thấy các “Vị đóng vai trò ông này bà kia” để ngăn cản người thoát ly sanh tử như:
1- Xưng mình là ông Thánh sống, để mọi người đến lạy.
2- Xưng mình là ông Thầy “Đắc đạo”, để nhiều người đến kính lễ.
3- Đặc biệt, nhiều người nói mình dụng công hành thiền như thế này, tu thiền như thế nọ, nói là mình đã nhận ra Phật tánh của chính mình, ai muốn học, họ sẽ dạy cho.
Mục đích chính của những người này, là muốn người nào tu theo họ, đóng góp tiền họ để họ làm của riêng tư.
Chúng ta nhìn kỹ xem, có nhiều vị có đến mấy ngàn đệ tử, chữ giác ngộ còn chưa biết, thì những phần cao hơn họ làm sao biết được. Trong Huyền ký của Đức Phật có dạy rõ: Các hạng người nói trên là thay thế cho Ma Vương đó, cụ phải thông suốt, kẻo lầm những người này. Hiện nay, những người thay thế Ma Vương sống được, là họ nhờ những người ngu khờ đến cầu xin họ, số người này hiện nay rất đông.
Còn người tu theo Thiền tông, nếu đã đến được đây rồi, nên biết được nguyên lý của nó, học theo gương Đức Phật thì mới mong vượt qua được. Khi bước vào được rồi, liền thấy, nghe biết những thứ trong Phật tánh, không cần phải ai chỉ. Tuy nhiên, để giúp cụ thông suốt trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cụ hãy nghe lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng như sau:
Khi vào được Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh:
– Khi nghe, tự nhiên trùm khắp.
– Khi thấy, tự nhiên trùm khắp.
– Khi muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng trùm khắp.
– Còn cái hay biết của 3 thứ trên, cũng tự nhiên trùm khắp.
– Vì sao được như vậy?
Vì trong Phật tánh là nhờ điện từ Quang tự nhiên trùm khắp, nên những thứ trên nương theo mới đi trùm khắp được
Xin nhắc nhở cụ, đây là chỗ cao tột của những người tu theo Thiền tông Nhà Phật. Nếu cụ có đại phúc nhận được chỗ này rồi, chúng tôi xin lưu ý cụ mấy điểm như sau:
1- Cố gắng nhớ kỹ lời Đức Lục Tổ dạy: thấy ai có duyên lớn nên giúp họ nhận ra các tánh chân thật này.
2- Nếu cụ nói ra 1 hay 2 câu mà người nghe lại nói đến 5 hay 7 câu, cụ dừng nói ngay và tìm cách lánh xa.
3- Không đem sự hiểu biết của cụ công kích người khác.
4- Ít nói và sống với tâm thanh tịnh là tốt nhất.
5- Biết lỗi nơi mình, đừng biết lỗi của người khác là phải.
Căn cứ vào nhân quả mà Đức Phật dạy nơi vật lý thế giới này, người hiểu đạo ít, mà vi phạm về đạo lý quả báu không nhiều. Còn người hiểu đạo ở tầm mức cao thì nhân quả càng nặng nề hơn.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy: “Một người chửi Đức Phật, tội không nặng bằng một người khinh chê người thực hiện lời Đức Phật dạy nơi pháp môn Thanh tịnh thiền này!”
Ở thế giới này cũng vậy, người bị té cách mặt đất 1 thước nhẹ hơn người té trên cao 100 thước!

Nghe xong, cụ Mạc Thiên Ánh rưng rưng nước mắt hết sức vui mừng cám ơn Trưởng ban quản trị chùa.

TRÍCH QUYỂN “HÀNH ĐÚNG LỜI ĐỨC PHẬT DẠY CHẮC CHẮN GIẢI THOÁT”

Tin Liên Quan