Bài kệ truyền thiền của Đức Phật cho ngài Ma Ha Ca Diếp

Thiền hoa nở tại Linh Sơn

Thiền thanh cao quý tuyệt hơn ngọc vàng

Trải đi khắp chốn gian nan

Đi qua khắp nước hiện an nơi này.

Ông hãy nghe dạy của thày

Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền

Hôm nay họ Ma có duyên

Nhận được nguồn thiền chỉ riêng 1 mình.

Diếp ông biết được nặng thinh

Chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi

Như Lai xác nhận phải rồi

Không theo luân hồi vật lý phải xa.

Tất cả những vị ngộ ra

Chính tâm thanh tịnh ta đây lưu truyền

Hôm nay ông có đại duyên

Nhận được nguồn thiền chánh pháp của ta.

Y theo lời dạy của ta

Hễ ai nhận được ý ta nhận thiền

Vị đó là người đủ duyên

Phải được truyền thiền chứng nhận cho ông

Ông nên giữ lấy trong lòng

Truyền cho Nam Đà làm Tổ tiếp theo.

Vượt qua bể khổ hiểm nghèo

Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi.

Ông phải cố gắng truyền đi

Nan Đà nhận lấy truyền thì dài lâu.

Thiền Thanh không cần nguyện cầu

Chỉ cần thành tịnh, bể đâu không màng.

Tâm mình thanh tịnh bình an

Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Thiên thanh không cần sớm trưa

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn.

Được vậy, là được bình an

Ta nay chỉ rõ có đàng này thôi.

Ông nay đã hiểu được rồi

Ta cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh.

Các ông không phải đua tranh

Pháp thiền Thanh tịnh, dành người ngộ ra.

Hôm nay, ta Phật Thích Ca

Chính thức truyền thiền Ma Ha nhận thiền.

Ông phải cố gắng giữ riêng

Tâm ông thanh tịnh chỉ riêng từng người.

Buổi lễ hôm nay tươi vui

Mười Phương Chư Phật tươi cười chúc vang.

Thế giới vật lý bình an

Vì được an nhàn, nhờ pháp thiền Thanh

Mười Phương Chư Phật bao quanh

Chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền.

Thiền Thanh ta chỉ truyền riêng

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông.

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)


Tin Liên Quan