BÀI KỆ THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT

 

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan