BÀI KỆ THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT

THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT

Kế tiếp con cám ơn thầy

Đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền

Tự nhiên hết đảo hết điên

Cám ơn thầy dạy môn thiền tuyệt hay.

Lần nữa cám ơn đức thầy

Môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền

Con nói cho người hữu duyên

Pháp môn thiền học của thầy truyền con.

Con xin giữ trọn môn thiền

Giúp cho thiên hạ được yên trong lòng

Từ đây con hết chờ mong

Mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này.

Lần nữa cám ơn đức thầy

Đã giúp con được tuyệt đây môn thiền

Con nay hết đảo hết điên

Cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con

Lần nữa nhất quyết lòng son

Những ai muốn ngộ con liền chỉ cho

Kính xin Đức Phật đừng lo

Con nguyện đền đáp công to của ngài.

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan