Bài kệ huyền ký của Đức Phật về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông

Hoa thiền thầy dạy núi Linh

Ngọc, vàng, châu báu không hơn hoa thiền

Các con nhìn thấy để yên

Nhìn thấy cứ thấy là miền quê xưa.

 

Tu thiền đừng chọn sớm trưa

Lúc nào cũng thấy là xưa của mình

Nhìn thấy như vậy lặng thinh

Nếu khởi thêm thấy là mình phải luân.

 

Thầy dạy các con phải dừng

Bắt buộc phải thấy còn trong Niết Bàn

Trần gian không chịu bình an

Vì thấy theo thấy gian nan luân hồi.

 

Thầy dạy các con nên thôi

Nhận ra tánh thấy để rồi bình yên

Bao năm lao khổ lụy phiền

Hôm nay hoa thiền thầy dạy các con.

 

Dù cho sông cạn núi mòn

Ánh sáng hoa thiền mọc ở nơi đây

Tiếp theo hai tám vị thầy

Dẫn mạch nguồn thiền chảy đến phương Đông.

 

Đầu tiên vượt biển qua sông

Chảy qua eo hồng chánh bão Côn Sơn

Vào nơi đất Việt thọ ơn

Nhận nhiều lương thực để lên bắc truyền.

 

Theo dòng chảy ngược Trường Giang

Thỉnh an vua Đế trao sang nguồn thiền

Vua phán: ông thầy… bị điên

Vị tổ xuống thuyền vượt biển ra khơi.

 

Rừng lớn ẩn kín một nơi

Ở đất Bắc Ngụy, thiền dừng Thiếu Lâm

Ở nơi thất đá lặng thinh

Chín năm thiền định đợi người đến xin.

 

Một tay, thân yếu, một mình

Nắm lấy nguồn thiền vun khắp phương xa

Đến đây huyền ký Thích Ca

Cho người duyên lớn nhận ra nguồn thiền.

 

Phương Đông hết đảo hết điên

Nhờ có nguồn thiền chảy khắp mọi nơi

Tổ ấy rảnh rỗi thảnh thơi

Bị người đầu độc để đời dứt luân.

 

Tại đây thiền chảy không ngừng

Chảy qua đông bắc phổ thiền Cao Ly

Vượt qua đông biển một khi

Vào nơi trời mọc trụ thì nơi đây.

 

Duyên trời không lớn với thiền

Mạch sáng nguồn thiền phải chảy về Nam

Vượt sông qua núi muôn ngàn

Gặp khó vô vàn thiền đến Thăng Long.

 

Vua, tôi nước Việt chờ mong

Dòng chảy nguồn thiền của Phật Thích Ca

Hôm nay thiền đến nước ta

Con hồng cháu lạc nhận ra nguồn thiền.

 

Vua tôi nhận được để yên

Dẹp xong giặc Bắc cho thiền chảy lên

Quê hương tươi đẹp bình yên

Dòng chảy nguồn thiền lên đến núi Yên.

 

Vua dân hết não hết phiền

Lập thêm hai tổ ở yên tu hành

Yên sơn tuyệt đẹp như tranh

Vua ở nước Rồng yên dạ nghỉ ngơi.

 

Trăm năm thiền chảy khắc nơi

Ở yên đất Huế nhiều đời trải qua

Vì dân nước Việt chia ra

Do vậy nguồn thiền phải xa nơi này.

 

Thế kỷ hai mươi có thầy

Nhận được mạch ấy định xây chùa thiền

Giang sơn chưa được bình yên

Thầy ấy, truyền thiền giao lại hậu nhân.

 

Vạn dân xum họp xa gần

Mạch chảy nguồn thiền mới bùng phát xa

Biết rằng huyền ký Thích Ca

Hai lăm thế kỷ hiện ra đất Rồng.

 

Cùng nhau chung sức chung lòng

Lập nhiều phương tiện rất mong mạch thiền

Thiên hạ nhận được bình yên

Trợ giúp người thiền nhận được Thiền Tông.

 

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng

Niết Bàn vi diệu được phồng tại đây

Thiền tông chánh thức nơi này

Người có tâm lớn nơi đây lưu truyền.

 

Mạch thiền đã có đủ duyên

Chảy đi khắp miền các biển năm châu

Người nhận được hết khổ đau

Vì thiền có được tánh màu an vui.

 

Như Lai thỏa nguyện lòng vui

Ghi công người ấy vào nơi an nhàn

Đất Rồng chảy khắp thế gian

Người nào nhận được an nhàn thảnh thơi.

 

Thiền tông an trụ khắp nơi

Con lạc cháu hồng hãnh diện thiền tông

Như Lai huyền ký đất rồng

Có người tâm lớn nối dòng Như Lai.

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan