BÀI KỆ “ANH KHỜ”

Đức Phật có nói bài kệ tựa đề là “Anh khờ” để cho các đệ tử của Ngài cũng như loài người hậu thế nghe:

 

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan