Muốn biết đời sống trước của mình thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

Vị thứ 29:
ÔNG CƯ SỸ LỄ THÀNH TRANG
Từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay trình thưa:
Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn thường dạy chúng con:
-Muốn biết đời sống trước của mình thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.
-Muốn biết đời sống tương lai của mình ra sao, thì nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.
Đó là căn bản Đức Thế Tôn dạy chúng con luân hồi hưởng phước và trả kết quả xấu.
Nhưng hầu hết những người hiện nay, đại đa số người cứ sống quanh quẩn trong dòng tộc của họ, chúng con muốn biết số người này, trước khi họ qua đời, nhìn như thế nào để biết họ đi đâu trong dòng tộc của họ, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
Đức Phật dạy:
Này ông Lễ Thành Trang: Phần này các ông sử dụng nhục nhãn của con người để biết thì rất khó. Như Lai chỉ dạy các ông căn bản để nhận ra khi người đó hết duyên sống, sẽ biết họ sanh đâu trong dòng tộc của họ:
-Khi người sắp mất ông quan sát có 2 phần căn bản:
1.Khi họ sắp mất mà còn tỉnh táo, thương nhánh nào nhất chắc chắn họ sẽ đầu thai vào nhánh của người này, ông hãy quan sát kỹ như sau: Trong vòng từ 1 đến 3 năm, mà nhánh người này có người sanh ra con mà giống như người mất trước đây, chính là người này đầu thai trở lại vậy, 99% người này có lòng từ ái, hiếu thảo.
2.Khi họ sắp mất mà hay tức giận nhánh nào đó, cũng từ 1 đến 3 năm, mà nhánh người này có người sanh ra con, rất giống như người tức giận trước kia, chắc chắn rằng sẽ phá nhánh dòng tộc này.
Nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình ông Lễ Thành Trang hết sức vui mừng và hỏi thêm:
-Kính bạch Đức Thế Tôn, cách đây 1 tháng con có chứng kiến 5 trường hợp chết như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con:
1.Có người quá giàu, sau khi chết họ không có hòm chôn?
2.Có người gần chết họ rất tỉnh táo, họ biết ngày giờ chết của họ.
3.Có người nằm không biết gì đến 10 năm mới chịu chết.
4.Có người gần chết đen như cục than, tạo sao vậy?
5.Có người chết la hoài, tại sao họ bị như vậy?
Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
Đức Phật dạy:
Trường hợp 1:
Người quá giàu mà khi chết không có hòm chôn là nguyên do như sau: Ví dụ đời này họ có phước được làm người họ đem tổng phước của họ là 10 lượng vàng, nhưng họ không biết làm phước tiếp, để phước của họ tăng thêm, họ lại sử dụng hết phước 10 lượng vàng. Vì vậy khi họ chết không có tiền để mua hòm chôn, nên phải nhờ người khác mua cho.
Trường hợp 2:
Người chết mà còn tỉnh táo có 4 trường hợp:
1.Người này tu thanh tịnh thiền nhân được tánh phật của họ.
2.Người ta theo tứ quả Thanh văn, họ được an tâm vào Niết bàn tịch tĩnh.
3.Người làm phước thiện thật nhiều, họ được vãng sanh lên các cõi trời.
4.Người hiền từ sống trong dòng tộc.
Trường hợp 3:
Người bệnh nằm 10 năm mới chết có 2 trường hợp:
1.Đối với người tu không biết rõ lời Đức Phật dạy, bịa ra là biết, để lấy tiền người ngu khờ, vì vậy bị quả báo làm thực vật.
2.Người không phải là tu sỹ, nói dối điều gì đó để lấy tiền của người khác, người này bị quả báo làm thực vật.
Trường hợp 4:
Người chết mà đen như cục than, vì họ lấy tiền của Tam Bảo để sài riêng cho mình, đặc biệt họ lấy tiền của chùa thiền thanh tịnh.
Trường hợp 5:
Người gần chết mà la hoài, người này mang nghiệp sát sanh quá nặng.
Ông Lễ Thành Trang nghe Đức Phật trả lời hết câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật dồi lui ra.

(Trích trong quyển Đức Phật dạy tu thiền tông)

Tin Liên Quan