Cuộc đời và ngộ đạo của tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA (bodhidharma)

TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA (bodhidharma), sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 1002 năm, Ngài thọ 112 tuổi, ở nước Nam Ấn, cha vua là Bồ Hương Chí, mẹ là hoàng hậu Chi Hương Phấn, ngài là Hoàng Tử thứ 3, ngài rất thông mình và có tài hùng biện không ai qua được ngài.

Nhân ngày giỗ tổ ông nội ngài, cha ngài có trình Tổ Bát Nhã Đa La đến cúng dường, nhờ vậy Ngài gặp được Tổ Bát Nhã Đa La, tổ nghe nói ngài lý luận vô song, nên có thử tài trí của ngài, tất cả những gì tổ hỏi ngài đều thông xuốt, tổ Bát Nhã Đa La hỏi:
– Những việc trong sinh tử luân hồi ngươi có thích không?
Ngài trả lời:
Luân hồi là của thế gian
Những thứ hèn ấy không ràng được tôi,
Mong thầy tiếp nhận thân tôi,
Tìm đường giải thoát không còn trầm luân.
Tổ Bát Nhã Đa La nghe ngài trình 4 câu kệ, tổ bằng lòng nhận ngài làm đệ tử và nói với ngài:
-Nếu ngươi muốn theo ta tu đạo thiền, hãy xin phép vua cha và hoàng hậu, nếu 2 vị đồng ý ta sẽ nhận.
Ngài trình với phụ vương và mẫu hậu cho ngài theo tổ học đạo Thiền tông, phụ vương và mẫu hậu đồng ý. Theo học với tổ Bát Nhã Đa La được 7 năm, một hôm ngài đốn cây để làm nhà trù, cây vừa ngả vào vách đá nghe tiếng kêu lớn, bỗng thân ngài như mất lâu, ngài hỏi tổ:
-Khi con nghe tiếng cây ngả đập vào đá, con nghe rất xa xăm và thân tâm con dường như đã mất, đó là gì? Xin tổ giải thích cho con?
Tổ liền nói với ngài:
Con nghe vật lý chát tai,
Tiếng nghe vật lý theo hoài trầm luân,
Tánh nghe thanh tịnh lại bừng,
Bừng vì vật lý đã dừng với con.
Nghe tổ dạy 4 câu kệ, ngài biết mình đã giác ngộ Thiền tông, nên cố gắng giữ tâm thanh tịnh dài lâu hơn, cách 1 tháng sau, làm nhà trù xong, Tổ gọi ngài đến hỏi:
-Cánh của nhà Trù này làm bằng cái gì vậy?
Ngài chưa kịp trả lời, tổ liền đóng cánh của nhà trù thật mạnh, tiếng ầm của cánh của làm chát tai ngài, ngài bị chết đừng lần 2, tổ biết ngài được rơi vào Bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nên cứ để ngài tự nhiên trong ấy, khi trở lại với vật lý bình thường tổ hỏi:
-Sao ta hỏi ông không trả lời?
Ngài liền trình bài kệ lục bát 52 câu:
Âm vang vật lý xé tan,
Cái nghe vật lý chạy lang theo trần
Thầy đóng cái cửa cái ầm,
Tánh nghe thanh tịnh ầm ầm vang xa,
Thì ra lời dạy Thích Ca,
Ai nghe vật lý phải va luân hồi
Khi nghe thanh tịnh thì thôi,
Luân hồi nhiều kiếp lìa rồi với ta,
Rõ ràng lời dạy Thích Ca,
Ở nơi Linh Thứu hiện ra nơi này,
Con nhờ ân đức của thầy
Đóng của thật mạnh con đây ngộ thiền,
Thiền Tông thật sự linh thiêng
Mà phải nhận liền cho được tánh nghe,
Khi nghe phải thật sự nghe
Nghe trong thanh tịnh tự nghe tánh mình,
Người tu thanh tịnh chứng minh
Nghe bằng chân tánh là mình đúng nghe
Tiếng nghe không bị lấp che
Là trong Phật tánh, tánh nghe của mình,
Thiền tông phải được chứng minh,
Rơi vào Bể tánh tự mình biết thôi,
Người tu trình với thầy thôi,
Chỉ có vị ấy chứng lời của ta
Thiền Tông của Phật Thích Ca
Dạy lơi Linh Thứu nhận ra tánh mình,
Tánh tình kỳ đặc huyền linh,
Nghe được thông suốt tánh mình ngộ ra,
Ngộ ra lời dạy Thích Ca,
Sống với tánh ấy là ra luân hồi
Vào đây bị mất cái tôi,
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình
Thiền Tông quả thật diệu linh
Khi nghe thanh tịnh là mình rõ thông,
Không cần tìm kiếm dụng công,
Chỉ cần thanh tịnh tự trong lòng mình,
Tánh mình hết sức tuyệt linh,
Nhận được chân tánh tự mình biết thôi,
Vì vậy Phật dạy là thôi,
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình,
Hôm nay con kính xin trình
Con nhận căn tánh xin trình thầy thông,
Hiện tại con hết cầu mong,
Vì đã giác ngộ tánh không của thiền
Xin thầy chứng nhận con riêng
Đạt được pháp thiền của Phật Thích Ca
Từ nay con đã vượt qua,
Luân hồi sinh tử đã xa con rồi,
Cũng nhờ Đức Phật dạy thôi,
Trầm luân sinh tử đã rồi với con,
Con xin thệ nguyện lòng son,
Truyền môn thiền học luôn còn thế gian.
Tổ Bát Nhã Đa là nói:

Huyền ký của Như Lai truyền đến đây, ông là vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 28 trong huyền ký Như Lai có dạy rõ như sau:
-Đến đời ông lãnh tổ vị mạch nguồn Thiền Tông phải chảy về phương Đông, ở nước lớn phương Đông có thêm 5 đời tổ nữa, mạch nguồn Thiền Tông phải ẩn nơi đây 1 thời gian, sau đó phải chảy về phương Nam đến đất Rồng, ở tại đất Rồng này có 1 vị vua nhận được mạch nguồn Thiền Tông này, chính vị này là Phật Hoàng tức vua Phật, và làm tổ tiếp theo, tiếp sau có thêm 2 tổ nữa. Rồi mạch nguồn Thiền Tông này sẽ ẩn, đến thời Mạt thượng pháp mạch nguồn Thiền Tông này sẽ bùng lên tại đất Rồng, cũng từ đây người có tâm lớn cho mạch nguồn Thiền Tông chảy đi khắp năm châu.
Vậy ông cùng ta vào Hoàng cung xin Đức vua Bồ Đề Anh Đa cấp cho ông công hàm và người tùy tùng cũng như thuyền để ông đến phương Đông truyền pháp Thiền Tông này.
Ngày sau tổ và ngài vào hoàng cung trình với đức vua về sự việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký cho ngài Bồ Đề Đạt Ma dẫn mạch nguồn Thiền Tông về phương Đông, Đức vua và hoàng hậu cũng như tất cả các quan và người trong Hoàng cung đều tận mắt thấy huyền ký của Đức Phật, đức vua nói:
Hôm nay trẫm tận mắt thấy huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trẫm có 4 ý như sau:
-Trẫm chấp thuận cho con trẫm là thái tử Bồ Đề Đạt Ma, sang phương Đông truyền pháp môn này mà Như Lai đã dạy.
-Trẫm cung cấp cho thái tử 12 người theo phụ giúp.
-Trẫm yêu cầu tổ Bát Nhã Đa La truyền Bí mật Thiền tông, truyền Bí mật Thiền tông tại Hoàng cung này, để trẫm và hoàng hậu cũng như tất cả mọi người trong Hoàng cung chứng kiến. Trẫm sẽ thiết lập 1 đài Thiền Tông thật nguy nga để kỷ niệm pháp môn Thiền Tông này từ giã nước Ấn.
-Trẫm và hoàng hậu cũng như nhiều người trong hoàng tộc theo đạo Bà La Môn, ngày mà truyền Bí mật Thiền tông cho thái tử Bồ Đề Đạt Ma cũng là ngày trẫm và hoàng hậu quy y Tam Bảo, còn việc xả giới đạo Bà La Môn, ngày ấy do đại giáo sư Uất Phương Trinh phá giới cho Trẫm.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)


Tin Liên Quan