Kệ ngộ thiền của Đức vua Trần Nhân Tông

(Trích trong quyển “cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam”- NXB tôn giáo Hà Nội).


Tin Liên Quan