Kệ ngộ thiền của Đức vua Trần Nhân Tông

Thiền tông quả thật diệu kì
Mấy năm tìm kiếm không gì thấy đâu,
Tuệ Trung chỉ nói mấy câu.
Thực hành đúng vậy nhận xâu chuỗi vàng.

Rơi vào Bể tánh rõ ràng
Hiểu, nghe, nói, biết, rõ ràng không ngăn
Ngày xưa Đức phật dạy rằng:
Chỉ tâm thanh tịnh nhận rằng quê xưa.

Dù cho dụng công sớm trưa,
Đến già đến chết cũng chưa thấy gì,
Chỉ cần thanh tịnh một khi,
Rơi vào Bể tánh cái gì cũng xong.

Thiền tông Phật dạy chữ “không”
Không quán, không tưởng, không chông Niết Bàn,
Niết Bàn là tịnh thênh thang,
Nếu tìm hay kiếm vào đàng trầm luân.

Bí mật thiền tông chỉ dừng,
Không theo vật lí là dừng lại ngay,
Thiền tông Đức Phật chỉ bầy
Sống với thanh tịnh vào ngay Niết Bàn.

Chỗ này Phật dạy rõ ràng
Không theo vật lý là an muôn đời,
Thiền tông thanh tịnh thảnh thơi
Sống với phật tánh muôn đời bình an.

Thiền tông không phải lang thang.
Lang thanh vật lý, muôn ngàn khổ đau,
Loài người không biết nên vào,
Vào trong Tam Giới cái nào cũng vươn.

Đức Phật nhìn thấy rất thương,
Thương cho nhân loại không đường thoát thân,
Vì vậy Phật dạy tu lần
Đầu tiên quán tưởng, chuyển dần nói hay,
Khi nói dưới đất trên mây

Nói hoài không thoát dạy đây kiếm tìm,
Kiếm tìm để biết trên thiên,
Tìm ra cho được cũng miền trầm luân.
Sau cùng Đức Phật dạy dừng,
Luân hồi sinh tử tức thì dừng ngay.

Ngày xưa Trẫm cứ tìm hoài
Nhờ anh thượng sĩ vào ngay Niết Bàn
Giờ đây Trẫm hết lang thang
Đi tìm đi kiếm đầu đàng về quê.

Không kiếm mà thấy đường về.
Chỉ cần thanh tịnh về quê tức thì.

(Trích trong quyển “cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam”- NXB tôn giáo Hà Nội).


Tin Liên Quan