Đức vua Trần Nhân Tông day chánh tín và mê tín cho cụ Lý Trung Kiên

Đức vua Trần Nhân Tông day chánh tín và mê tín cho cụ Lý Trung Kiên...

Cụ Lý Trung Kiên, 78 tuổi, ở Quốc Oai hỏi: Thưa Đức vua kính mến, bảo vệ quốc gia Ngài đã làm tròn, đó là việc làm của Ngài đối với quốc...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đ...

Kính thưa độc giả! Sau khi Đức vua Trần Nhân Tông trả lời tất...

Ý nghĩa hình tượng của Đức Phật A Di Đà

Ý nghĩa hình tượng của Đức Phật A Di Đà...

Chúng tôi xin nói rõ về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng...

Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền

Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền...

Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 28, ở Nam Ấn được mọi người...

Việc đọc đi đọc lại lời dạy của Đức Phật được gọi là Tụng Kinh

Việc đọc đi đọc lại lời dạy của Đức Phật đ...

Vào thời Đức Phật dạy đạo, khi trình độ khoa học và các phương...

Giới thiệu về Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Đức Vua Trần Nhân Tông)

Giới thiệu về Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Đức Vu...

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (1258-1308) thọ 50 tuổi. Thân thế và...