Giới thiệu về Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Đức Vua Trần Nhân Tông)

Giới thiệu về Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Đức Vua Trần Nhân Tông)...

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (1258-1308) thọ 50 tuổi. Thân thế và sự nghiệp của ngài chúng tôi không nêu, vì hiện có quá nhiều sách viết về ngài....

40 PHẦN TUYỆT MẬT CỦA ĐỨC PHẬT DẠY, TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

40 PHẦN TUYỆT MẬT CỦA ĐỨC PHẬT DẠY, TRUYỀN THEO D...

Khi Đức Phật trao tập Huyền Ký cho Ngài Ma Ha Ca Diếp truyền theo...

Chúng ta cúng dường 100 vị phật, không bằng cúng dường 1 đạo nhân vô tu vô chứng:

Chúng ta cúng dường 100 vị phật, không bằng cúng dư...

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng...

Phật giới và Tam giới

Phật giới và Tam giới...

Sách Trắng Thiền Tông Đức P­hật dạy tám phần tuyệt mật truyền...

Ai bị luật quả báo của nhân quả thì Quán Thế Âm Bồ Tát không cứu giúp được

Ai bị luật quả báo của nhân quả thì Quán Thế Âm B...

BÊN PHẢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LÀ ĐỨC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT: Ngài...

Truyện TÂY DU KÝ – Bí ẩn được giải mã!

Truyện TÂY DU KÝ – Bí ẩn được giải mã!...

Cụ Phan Quốc Đáng sanh năm 1921 (91 tuổi), tại huyện Nhơn Trạch,...