Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền

Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền...

Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 28, ở Nam Ấn được mọi người biết đến với bốn câu nổi tiếng: “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền,...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy về Đền, Đình, Lăng, Miếu

Đức vua Trần Nhân Tông dạy về Đền, Đình, Lăng, Mi...

1- Đền:  Thờ những vị Anh Hùng dân tộc, để cho toàn dân đến...

Ý nghĩa hình tượng của Đức Phật A Di Đà

Ý nghĩa hình tượng của Đức Phật A Di Đà...

Chúng tôi xin nói rõ về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng...

Ở thế giới này không đạo nào cao hay thấp cả, cũn...

Ông ƯU BÀ TẮC KHƯU ĐẦU TUỆ PHẠT: Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến...

Nhiệm vụ tánh con người? Sau khi con người rời xác t...

Ông Cư Sỹ Liên Quốc Trì: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức...

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ...

XIN DẪN VÀO SÁCH: Quyển sách này chúng tôi chia ra làm 4 phần: PHẦN...