CÁI BAN ĐẦU CỦA CÀN KHÔN VŨ TRỤ, CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT

CÁI BAN ĐẦU CỦA CÀN KHÔN VŨ TRỤ, CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT...

Ông Tỳ kheo Trường An Thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:   –...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật

Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật...

Sau cùng Thái tử Trần Anh Tông đứng ra thưa hỏi phụ vương: -Kính...

Người tu hành tức tu hành cao có bị rơi vào nhân qu...

Tôi xin kể về câu truyện Nhân quả không chừa 1 ai, kể cả người...

Con người có tánh người, vậy con người có tâm không?

Con người có tánh người, vậy con người có tâm khôn...

Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước...

Ai sống với phật tánh của chính mình thì không bị l...

Bà cư sỹ Nam Thi Phương Vũ: Từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước...

BỒ TÁT VÀ A LA HÁN, KHI HẾT DUYÊN SỐNG NƠI THẾ GIỚI NÀY, SẼ SANH VỀ ĐÂU?

BỒ TÁT VÀ A LA HÁN, KHI HẾT DUYÊN SỐNG NƠI THẾ GIỚI...

Ông Tỳ kheo Lễ Thành An, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức...