CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?...

Ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Con kính...

Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ n...

Ông cư sĩ Liên Trường Thịnh: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước...

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC...

Không bỏ nỡ cơ hội, cư sĩ nữ là Lê Thùy Phương, 23 tuổi, con của...

kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giớ...

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn...

Chúng ta cúng dường 100 vị phật, không bằng cúng dường 1 đạo nhân vô tu vô chứng:

Chúng ta cúng dường 100 vị phật, không bằng cúng dư...

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đ...

Kính thưa độc giả! Sau khi Đức vua Trần Nhân Tông trả lời tất...