37 PHÁP QUÁN TRỢ ĐẠO LÀ QUÁN NHỮNG GÌ? Ý NGHĨA RA SAO?

37 PHÁP QUÁN TRỢ ĐẠO LÀ QUÁN NHỮNG GÌ? Ý NGHĨA RA SAO?...

Ông Tỳ kheo A Lạt Đề, từ chỗ ngồi dứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: –...

Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, 2 từ n...

Ông cư sĩ Liên Trường Thịnh: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước...

Làm sau tự tịch diệt được?

Làm sau tự tịch diệt được?...

CÁC ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT HỎI NGÀI CA CHIÊN DIÊN không bỏ...

Ngài Ma Ha Ca Diếp

Ngài Ma Ha Ca Diếp...

Lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật,...

Giải thích Phật giới và Tam giới

Giải thích Phật giới và Tam giới...

Sách Trắng Thiền Tông Đức P­hật dạy tám phần tuyệt mật truyền...

Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?

Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con ...

Ông Xá Lợi Phất: Từ chỗ ngồi đứng dạy ra trước Đức Phật...