TU SAO ĐƯỢC THÀNH BỒ TÁT?

TU SAO ĐƯỢC THÀNH BỒ TÁT?...

Ông Phú Lâu Na, từ chỗ ngồi dứng dậy, ra trước Như Lai, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Như Lai rằng: – Kính bạch Đức...

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TU THIỀN TÔNG

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TU THIỀN TÔNG...

  Quả thật, hôm nay chúng tôi như “mở mắt đạo Thiền” và...

BIẾT LỖI NƠI MÌNH ĐỪNG BIẾT LỖI NGƯỜI KHÁC

BIẾT LỖI NƠI MÌNH ĐỪNG BIẾT LỖI NGƯỜI KHÁC...

Chúng tôi xin nói rõ: Ngày xưa, Đức Phật sống được với cái thanh...

Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?

Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con ...

Ông Xá Lợi Phất: Từ chỗ ngồi đứng dạy ra trước Đức Phật...

Lời dạy sau cùng của Đức Phật cho cụ Thường Pháp Tín

Lời dạy sau cùng của Đức Phật cho cụ Thường Pháp...

Kính bạch Đức Thế Tôn con tên là thường Pháp Tín. 80 tuổi, là...

Một vị Phật được sanh ra như thế nào và nhiệm vụ của vị Phật ấy ra sao?

Một vị Phật được sanh ra như thế nào và nhiệm v...

Ông Tỳ kheo Cẩm Phương Quang thưa hỏi tiếp 2 ý:   Kính bạchĐức...