Mạch nguồn Thiền tông

Mạch nguồn Thiền tông...

Xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn nay thuộc Ấn Độ. Tạo thành dòng chảy mạch nguồn Thiền tông được thiền gia Chánh Huệ...

Đức Vua Trần Nhân Tông giải thích cho cụ Trịnh An Huy (Hà Tây) về pháp môn Tịnh Độ

Đức Vua Trần Nhân Tông giải thích cho cụ Trịnh An Hu...

Cụ ông Trịnh An Huy, 71 tuổi, ở Hà Tây, hỏi: – Kính thưa Đức...

Truyện TÂY DU KÝ – Bí ẩn được giải mã!

Truyện TÂY DU KÝ – Bí ẩn được giải mã!...

Cụ Phan Quốc Đáng sanh năm 1921 (91 tuổi), tại huyện Nhơn Trạch,...

NHÀ LỬA TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ LỬA TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, CÓ Ý NGHĨA NHƯ T...

Ông Thù Thắng An hỏi: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Trong kinh Diệu...

Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng và toàn giác sao không công khai dạy pháp môn giải thoát này, mà phải nhờ các vị Tổ truyền theo dòng Thiền tông?

Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng và toàn giác sao k...

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: – Kính thưa Phụ vương! Đức Phật...

Kính thưa Phụ vương! Phụ vương có thể chứng minh trái đất này sinh ra nhân quả được không?

Kính thưa Phụ vương! Phụ vương có thể chứng minh tr...

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: – Kính thưa Phụ vương! Phụ vương...