Đức vua Trần Nhân Tông dạy chánh tín, mê tín, giác ngộ, giải thoát

Đức vua Trần Nhân Tông dạy chánh tín, mê tín, giác ngộ, giải thoát...

PHẦN III: Vào chương trình hỏi. Thái tử Trần Anh Tông đứng lên trình với Phụ vương: – Kính thưa Phụ vương, để con có kiến thức điều hành...

Giới thiệu Tổ sư thiền tông đời thứ nhất: Ngài Ma Ha Ca Diếp

Giới thiệu Tổ sư thiền tông đời thứ nhất: Ngài M...

Ngài Ma Ha Ca Diếp lớn hơn đức phật 1 tuổi, là trong 10 đệ tử...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP LOA)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP L...

Ngài tên là ĐỒNG KIÊN CƯƠNG, bạn bè gọi là THIỆN LAI, sinh 1284,...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy về Đền, Đình, Lăng, Miếu

Đức vua Trần Nhân Tông dạy về Đền, Đình, Lăng, Mi...

1- Đền:  Thờ những vị Anh Hùng dân tộc, để cho toàn dân đến...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng

Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và t...

Khi Ban Tổ chức và Người dẫn chương trình mời Đức vua Trần Nhân...

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ...

XIN DẪN VÀO SÁCH: Quyển sách này chúng tôi chia ra làm 4 phần: PHẦN...