Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái ...

XIN DẪN VÀO SÁCH: Quyển sách này chúng tôi chia ra làm 4 phần: PHẦN I: GIỚI THIỆU BUỔI LỄ ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG TRUYỀN NGÔI VUA LẠI CHO CON LÀ...

Đức Phật dạy 10 pháp giới

Đức Phật dạy 10 pháp giới...

Ngài Ưu Ba Ly lại thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn: Trước...

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?...

Ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên...

kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giới, cũng như trong Tam Giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giớ...

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn...

Giới thiệu Tổ sư thiền tông đời thứ nhất: Ngài Ma Ha Ca Diếp

Giới thiệu Tổ sư thiền tông đời thứ nhất: Ngài M...

Ngài Ma Ha Ca Diếp lớn hơn đức phật 1 tuổi, là trong 10 đệ tử...

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC...

Không bỏ nỡ cơ hội, cư sĩ nữ là Lê Thùy Phương, 23 tuổi, con của...