TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUANG)

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUANG)...

Ngài sinh (1254-1334) thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, Bắc Giang. Mẹ là LÝ THỊ, 30 tuổi chưa có con, mẹ ngài lên chùa MA CÔ TIÊN cầu tự, đêm về...

Người tu hành tức tu hành cao có bị rơi vào nhân quả không?

Người tu hành tức tu hành cao có bị rơi vào nhân qu...

Tôi xin kể về câu truyện Nhân quả không chừa 1 ai, kể cả người...

Con người có tánh người, vậy con người có tâm không?

Con người có tánh người, vậy con người có tâm khôn...

Vị thứ 2: Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh: Từ chỗ ngồi đứng dậy,...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật

Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật...

Sau cùng Thái tử Trần Anh Tông đứng ra thưa hỏi phụ vương: -Kính...

Ai sống với phật tánh của chính mình thì không bị luân hồi, còn ai sống với tánh người thì bị đi trong lục đạo luân hồi

Ai sống với phật tánh của chính mình thì không bị l...

Bà cư sỹ Nam Thi Phương Vũ: Từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước...

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG...

Đây là Đức Phật ẩn ý, chứ đã là Phật thì không có chỗ, không...