Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật

Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật...

Sau cùng Thái tử Trần Anh Tông đứng ra thưa hỏi phụ vương: -Kính thưa phụ vương để kết thúc buổi vấn đáp ngày hôm nay, phụ vương dạy con về...

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUANG)

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUA...

Ngài sinh (1254-1334) thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, Bắc Giang. Mẹ...

CUỘC ĐỜI-XUẤT GIA-TU HÀNH CỦA THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni)

CUỘC ĐỜI-XUẤT GIA-TU HÀNH CỦA THÁI TỬ TẤT ĐẠT Đ...

Phần này chia làm 4 phần: đối đáp, xuất gia, tu hành, dạy đạo 1.Đối...

Nhiệm vụ của Đức Phật?  Nhiệm vụ của loài Trời? Nhiệm vụ của loài Cô Hồn?

Nhiệm vụ của Đức Phật? Nhiệm vụ của loài Trời...

Thái Tử Trần Anh Tông Hỏi câu thứ hai: Kính xin Phụ vương dạy dõ...

Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông:...

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: – Kính thưa Phụ Vương, trong kinh...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy chánh tín, mê tín, giác ngộ, giải thoát

Đức vua Trần Nhân Tông dạy chánh tín, mê tín, giác n...

PHẦN III: Vào chương trình hỏi. Thái tử Trần Anh Tông đứng lên...