Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng thi...

Kính thưa độc giả! Sau khi Đức vua Trần Nhân Tông trả lời tất cả những câu hỏi của thái tử Trần Anh Tông và các vị cao niên nên có nói như...

Lời dặn dò đường trở về phật giới cập nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022
Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật

Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật...

Sau cùng Thái tử Trần Anh Tông đứng ra thưa hỏi phụ vương: -Kính...

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUANG)

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM (TỔ HUYỀN QUA...

Ngài sinh (1254-1334) thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, Bắc Giang. Mẹ...

CUỘC ĐỜI-XUẤT GIA-TU HÀNH CỦA THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni)

CUỘC ĐỜI-XUẤT GIA-TU HÀNH CỦA THÁI TỬ TẤT ĐẠT Đ...

Phần này chia làm 4 phần: đối đáp, xuất gia, tu hành, dạy đạo 1.Đối...

Nhiệm vụ của Đức Phật?  Nhiệm vụ của loài Trời? Nhiệm vụ của loài Cô Hồn?

Nhiệm vụ của Đức Phật? Nhiệm vụ của loài Trời...

Thái Tử Trần Anh Tông Hỏi câu thứ hai: Kính xin Phụ vương dạy dõ...