Đức vua Trần Nhân Tông day chánh tín và mê tín cho cụ Lý Trung Kiên

Đức vua Trần Nhân Tông day chánh tín và mê tín cho cụ Lý Trung Kiên...

Cụ Lý Trung Kiên, 78 tuổi, ở Quốc Oai hỏi: Thưa Đức vua kính mến, bảo vệ quốc gia Ngài đã làm tròn, đó là việc làm của Ngài đối với quốc...

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

CHÙA VÀ NHÀ THỜ – PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO?...

Ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên...

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC

CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC...

Không bỏ nỡ cơ hội, cư sĩ nữ là Lê Thùy Phương, 23 tuổi, con của...

kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giới, cũng như trong Tam Giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

kính xin Đức Thế Tôn dạy con sự sống nơi thế giớ...

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn...

Nếu con không tự ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi được, như vậy con phải làm sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Nếu con không tự ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả...

Ông Xá Lợi Phất thưa hỏi tiếp: -Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức...

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ...

XIN DẪN VÀO SÁCH: Quyển sách này chúng tôi chia ra làm 4 phần: PHẦN...