Hằng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền vậy con phải tu làm sao?

Hằng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền vậy ...

Ông ưu bà tắc Triền Phương Thanh: Từ chỗ ngồi đứng dạy, ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay kính trình Đức Phật: -Kính bạch Đức Thế...

BỒ TÁT VÀ A LA HÁN, KHI HẾT DUYÊN SỐNG NƠI THẾ GIỚI NÀY, SẼ SANH VỀ ĐÂU?

BỒ TÁT VÀ A LA HÁN, KHI HẾT DUYÊN SỐNG NƠI THẾ GIỚI...

Ông Tỳ kheo Lễ Thành An, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức...

Kính xin Đức Thế tôn dạy con cách ấm vô minh là sao?

Kính xin Đức Thế tôn dạy con cách ấm vô minh là sao?...

Bà Nam Thi Phương Vũ thưa hỏi tiếp: Kính xin Đức Thế tôn dạy con...

HÌNH THÀNH MỘT TRUNG ẤM THÂN.

HÌNH THÀNH MỘT TRUNG ẤM THÂN....

  Đức Phật dạy: – Cái vỏ bọc của Tánh người, là cái...

Con người có tánh người, vậy con người có tâm không?

Con người có tánh người, vậy con người có tâm khôn...

Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước...

Nhiệm vụ tánh con người? Sau khi con người rời xác thân tứ đại, thời gian luân hồi đi các nơi là bao lâu?

Nhiệm vụ tánh con người? Sau khi con người rời xác t...

Ông Cư Sỹ Liên Quốc Trì: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức...