Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái tử Trần Anh Tông

Giới thiệu buổi lễ Đức vua Trần Nhân Tông truyền ngôi vua lại cho con là thái ...

XIN DẪN VÀO SÁCH: Quyển sách này chúng tôi chia ra làm 4 phần: PHẦN I: GIỚI THIỆU BUỔI LỄ ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG TRUYỀN NGÔI VUA LẠI CHO CON LÀ...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng

Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và t...

Khi Ban Tổ chức và Người dẫn chương trình mời Đức vua Trần Nhân...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP LOA)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP L...

Ngài tên là ĐỒNG KIÊN CƯƠNG, bạn bè gọi là THIỆN LAI, sinh 1284,...

Đức Phật dạy đại cương 28 phẩm của kinh Diệu Ph...

Ông Tỳ kheo Liên Thành Ân: Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước...

Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì?

Nhất tự thiền là tu làm sao? Tạo ra công đức bằng ...

Ông cư sỹ Phát Thành Luận: Từ chỗ ngồi đứng dạy, ra trước Đức...

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao đ...

Ngài Ưu Ba Ly thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn: kính xin Đức...