Mạch nguồn Thiền tông

Mạch nguồn Thiền tông...

Xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn nay thuộc Ấn Độ. Tạo thành dòng chảy mạch nguồn Thiền tông được thiền gia Chánh Huệ...

Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng và toàn giác sao không công khai dạy pháp môn giải thoát này, mà phải nhờ các vị Tổ truyền theo dòng Thiền tông?

Đức Phật Thích Ca là vị toàn năng và toàn giác sao k...

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: – Kính thưa Phụ vương! Đức Phật...

Kính thưa Phụ vương! Phụ vương có thể chứng minh trái đất này sinh ra nhân quả được không?

Kính thưa Phụ vương! Phụ vương có thể chứng minh tr...

Thái tử Trần Anh Tông hỏi: – Kính thưa Phụ vương! Phụ vương...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông

Đức vua Trần Nhân Tông dạy phần tuyệt mật của Đ...

Kính thưa độc giả! Sau khi Đức vua Trần Nhân Tông trả lời tất...

Ở trái đất này có mấy loài sống chung? Ở trái đất này có mấy đạo?

Ở trái đất này có mấy loài sống chung? Ở trái đ...

Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu thứ 4: Kính thưa Phụ vương! Ở trái...

Thần có mấy loại và nhiệm vụ như thế nào?

Thần có mấy loại và nhiệm vụ như thế nào?...

Thái Tử Trần Anh Tông Hỏi câu thứ ba: nghiệp vụ kinh doanh xuất...